Obsah Návštěvní kniha Vyhledávání Hudba Staré novinky                                                                            

 

Návštěvnost NAVRCHOLU.cz

DomůGlosář

Pro rodiče
Pro kapitány
Glosář
Fotky a obrázky
Historie tábora

 

Zapomínky Zkratky

Admiralita Admirál (hlavní vedoucí) a víceadmirálové (zástupci): snaží se uchránit dobré kapitány před totálním vyčerpáním. Snaží se vyčerpat špatné kapitány. Had mluvil na prvním kapitanátu o třech věcech, kvůli kterým jsme tady: děti, děti a děti.
Audácia Loď, na které se zpravidla plaví námořníci SZ.
Banka Místo, kde námořníci po bodování dostanou své peníze. Výplatu provádějí bankéři (zpravidla vícekapitáni) na základě bodovacích desek. Bankéř vyplatí peníze pouze tomu oddílu, který se dostaví kompletní a jest u banky seřazen v pořadí dle bodovací desky. Do banky chodí oddíl bez kapitána a je tedy nucen se sám organizovat. Pro výplatu peněz admiralita stanovuje kurz - v prvních dnech tábora za 3 body jeden peníz, později za 2 body jeden peníz, a v závěru tábora se vyplácí v poměru jedna ku jedné. Admiralita může kurz svévolně změnit, třeba při nedostatku/přebytku hotovosti. Námořníci jsou tak nenápadně seznámeni s některými principy fungování finančního trhu. Občas se stane, že kadeti banku vyloupí. V bance se také prodávají papírky na Štiku.
Bobří hráz Dřívější ubikace admirála za OŠ.
Bodovací deska Prezenční listina oddílu. Každý den do ní kapitán zapisuje body a vyznačí případné želvy (zeleně) či pulce (černě). Desky všech oddílů visí na nástěnce v průchodu - zveřejňuje se tak chování i bodové zisky námořníků. S deskou se po bodování celý oddíl dostaví do banky pro své peníze. Viz. též bodování a banka.
Bodovací kartička Papírový lístek, na který se námořníkům zaznamenávají bodové zisky i ztráty.
Bodování Po druhém odpoledním zaměstnání se kapitán schází se svým oddílem na určitém místě a zhodnotí s námořníky průběh dne. Kladné body z bodovacích kartiček přepíše na bodovací desky, vyznačí želvy případně pulce. Hodným námořníkům může kapitán štípnout sluníčko.
Centrkurt Oblíbené hřiště uprostřed tábora, bývalo antukové.
Černý Bobr Admirál, který dal vzniknout Sluneční zátoce a udržel ji navzdory evolucím a revolucím v okolním světě (z toho plyne, že umí čarovat, řekněme jako Gandalf).
Debilka
(úřední název: "bezpečnostní koupací čepice")
Ten název vůbec není hanlivý! Čepice s kšiltem. Každý oddíl má svou barvu. Námořník bez debilky nesmí na na moře. Nedocenitelná pomůcka při koupání námořníků, hrách, slunci i dešti. V dřívějších letech propůjčovaná, nyní si ji po skončení tábora námořník ponechá. 
Deník Pro větší hry a činnosti (oddílové, celotáborové) tiskneme motivační a/nebo upomínkové „listy deníku“. Obsahově i graficky je deník provázán s celotáborovou hrou. Příklady zvláštnějších forem deníku: kvarteto „Cesta tam a zase zpátky“, komiks o Sluneční zátoce.
Devítiocasá kočka Insignie služebního kapitána, nalezená námořníky v dávných dobách na Říčkách
Druhá večeře Nezdravý zlozvyk kapitánů dojídat pozdě večer to, co tábor během dne sníst nestačil. Cokoliv a v jakékoliv kombinaci.
Gong Ohlašuje čas jídla a programů.
Had Admirál, autor mnoha "kosmických" her. Báječný vypravěč o čemkoliv. Legenda.
Hádě Hadův mladší bratr. Jeho podstatným atributem jsou housle.
Hlídání tábora Na to se těší všichni námořníci. Plavčíci hlídají tábor uvnitř, vybaveni vrzajícími lucernami, halapartnami a přilbami, aby je bylo vidět. Mohou začít hlídat hned po počítání. Hlídají ve čtveřicích. Kadeti hlídají tábor proti „vnějšímu nepříteli“ na vechtrovce atp. a po jednom, aby si hezky užili strachu. Celou noc.
Hospodář Zásobuje loď a lehce z povzdálí pozoruje cvrkot. Chrání kuchařky před sebezničením.
Houston V dřívějších dobách název řídícího střediska, které bylo vedle ošetřovny.
Hudba k ohňostroji Doprovází slavnostní nástup.Pokud někdo seženete kvalitnější MIDI ukázku, prosím pošlete.
Instrmetr Školení (nových) kapitánů do her a činností.
Jahoda Správce tábora se zlatýma rukama i srdcem. Bývaly doby, kdy byl na kapitány přísný a tedy obávaný.
Jůlinka
lodni_mustek.JPG (70479 bytes)
Lodní dělo pojmenované na počest kuchařky Jůlinky. Maximální dostřel nikdy nebyl řádně změřen. 
MM: to není pravda: maximální dostřel byl 128 m. Po změně lafety nebylo přeměřeno.
18. července 2003: Hadův doplněk k délce dostřelu Jůlinky na nové lafetě: "Letos se nám podařilo vystřelit jen jednou jedinkrát za celý běh (!), ale ta rána stála za to: šrapnel proletěl hezky vysoko větvovím Myathanovy borovice a dopadl kus za ni, kolik je to metrů ale nikdo nezměřil, protože plavčíci byli rychlejší než se podařilo od Jahody vymámit pásmo.
Kadet Přichází z 8. - 9. třídy, stydí se hrát si, když už hraje, tak je soutěživý, ocení jednání jako „rovný s rovným“, za některá privilegia (např. jízdu na kánoi) od něj očekáváme spolupráci (přípravu her, PPT). Přerostlí kadeti rádi vedou programy s plavčíky nebo jim čtou pohádky. Většina z nich byla ve Sluneční zátoce mockrát.
Kajuta Jídelna a zároveň místo, kde se odehrávají některá klidová zaměstnání. Jsou tři kajuty: plavčická, lodnická a kadetská.
Kapitán Oddílový vedoucí, koncem tábora je dobrý kapitán téměř zničen dlouhodobým nasazením pro děti. Když se vrátí z tábora, týden spí. A když nespí, pláče steskem po ostatních kapitánech.
Kapitanát Slezina admirality s kapitány. Koncem poledního klidu se upřesňuje odpolední program, večer se hodnotí den a stanovuje program příštího dne.
Klan Oddíl složený z dětí napříč věkovými skupinami, kluci i holky. Uspořádání vhodné zejména pro hru Skotské klany, ale i pro jiné hry a programy.
Klíště Roztoč. Námořník napadený klíštětem dostane od zdravotnice doklad (s obrázkem), na kterém je uvedeno, kdy a kde měl přisáté klíště.
Kuchařky Statečné námořnice, které dokáží zasytit kynutým koláčem celý tábor, a ještě zůstane pro kapitány na druhou večeři.
Kuchyň Podle některých nejdůležitější místo na Audácii. Podle jiných rovněž.
Landa Rybník, jezero, moře, vesmír pro námořníky.
Lišák (šedý) Hospodář, který se stal mýtem.
Loděnice Taneční sál, kino, divadelní sál, tělocvična, nouzová ubikace při povodni, … mimo sezónu skladiště lodí, vestiček, stanů …
Lodní můstek Dřevěná záležitost obklopující stožár, před kterou či na které postává admiralita při nástupech a sehrává své divadlo. Někdy slouží jako vězení či popraviště, místo setkání, jeviště… když shnije, musí se postavit nový.
23. července 2003 Hadův doplněk: existuje stará zátoková pověra, která říká, že kdo jednou přespí na můstku, další rok se do Zátoky zase vrátí. Je dodržováno zejména vckpt., mladšími kpt. a ilegálně též kadety.
Lodník Dítě středního věku (4. - 7. třída), hravý, soutěživý, nejvíce si užívají tábora.
Múwínův ostrov Nejdříve ostrůvek v Landě vybudovaný svépomocně (někdy kol. roku 1993  - piloty, balvany, drny), posléze obyvatelný ostrov vzniklý při rekultivaci Landy (1998 ?).
Mya Than
mya_than2.jpg (54930 bytes)
mya_than3.jpg (96651 bytes)
mya_than1.jpg (44419 bytes)
Dokonce i (bývalý) šéf zpravodajství jisté televizní stanice se domníval, ze Mya Than je (jako mnoho jiných věcí v SZ) čirým mýtem - není to pravda. Mya Thanovu přítomnost ve SZ dokládá několik foto:
a) na jednom přidržuje dřevěnou pramici Admirálu Černému Bobrovi, tomu tmavému hlodavci 
b) na dalším měří skok snožmo plavčíkovi pod borovicí, která dostala jeho jméno, je za jeho zady a není vidět (!) 
c) na dalšim je (od leva) Mya Than, Hádě, hlavu otočenou doprava kormidelník Oldřich (dnes vysoký činovník mizející ODA) a zády k aparátu samotný Had (bylo to v roce, kdy měl naposledy kadety).

(24. července 2003. Díky, Hade.)

Myathanka Solitérní borovice na louce za táborem. Místo srazů. Tradiční místo rozdělování námořníků do oddílů hned po příjezdu do SZ. Opatřena šplhacím lanem.
Námořník Plavčík, lodník, kadet, vícekapitán, …, kuchařky, … admirál, zkrátka všichni na palubě lodi Audácia.
Neklanka Lávka přes Jesenický (Račí) potok. Hatě za ní směřovaly k Čarodějnicím. Nová Neklanka nyní vede k Totemu.
Oběh tekutých médií Místnost za umývárnou, ve které bývala čistička/chlorovačka užitkové vody, nyní tam jsou zásobníky na vodu teplou i studenou. Téměř jediné místo v táboře, kam se mohli uchýlit nenapravitelní kuřáci z řad kapitánů.

Nepoučená osoba mohla v oběhu vhodným zásahem pustit jakoukoliv vodu ohřátou na libovolnou teplotu kamkoliv se jí zlíbilo. Např. ze studny v teplotě 85 stupňů Celsia do Landy. Nebo i naopak (děkuji, Míro).

Plavčík Dítě nejmladšího věku (zprav. 1. -  3. třída), je hravý, ale u hry nevydrží dlouho, s malým smyslem pro kolektiv.
Pláž Zátočina na Landě, kam se námořníci chodí koupat. Je viditelné za slunečných dnů, jinak si to místo spletete s obyčejným břehem rybníka.
Počítání

 

Večerní rituál, sloužící k zahnání dětí do stanů a chatiček. Též slouží ke svolání kapitánů k ukládání dětí do postýlek. Začíná sbubnováním kapitánů, pokračuje hlasitým počítáním do padesáti (zdatnější kapitáni při počítání dělají dřepy, méně zdatní se těm zdatným pošklebují a škodí :-), končí se magickým zvoláním „čas se navršil, dědeček umřel“
Pokřiky ... najde se laskavý námořník, který je sepíše a pošle?

11.9.2003 a 4.1.2004 se našel laskavý MM a zaslal:

(a) "Pokřik Bobrův":

Naše lodi bouřným mořem plují! (plavčíci)
Námořníci na palubě stojí! (lodníci)
Nad hlavou jim silný vichr duje! (lodnice)
K vzdálenému cíli loďstvo naše pluje! (kadeti)

(b)

Adm. či cpt.: Námořníci, kteří neposlouchají své kapitány jsou...?
   Odpověď mužstva: Stepní vlci!
Adm. či cpt.: Námořníci, kteří házejí papírky po palubách jsou...?
  Odpověď mužstva: Mořské ochechule!
Adm. či cpt.: Ale námořníci, kteří poslouchají své kapitány jsou...?
  Odpověď mužstva: Bílí andělé!

(c)

Adm. či cpt.: Špatné počasí...?
  Odpověď mužstva: ... nám neuškodí!
Adm. či cpt.: A dobré počasí...?
  Odpověď mužstva: ... nám prospěje!

25.4.2004 připomíná Olga Š.: 
(d) 

Adm. či cpt.: hip, hip, hip!
   Odpověď mužstva: hurray! (čti, totiž křič "hurej")
Adm. či cpt.: Hip, Hip, Hip!
   Odpověď mužstva: Hurray!
Adm. či cpt.: HIP, HIP, HIP
   Odpověď mužstva: HURRAY, HURRAY, HURRAY!!!

Poprava Výchovný prostředek mnoha nuancí. Používáme v situaci, kdy kladné výchovné prostředky selhávají. Námořník by vždy měl jednoznačně vědět, za co je popravován, a poprava by nikdy neměla námořníka ponižovat. Byly doby, kdy byli námořníci popravováni vodním dělem nevábnou vodou z potoka. Byly doby, kdy popravovat námořníky bylo zakázáno. Poprava může proběhnout jako exemplární divadlo pro celý tábor za přítomnosti soudce, kata i zdravotníka. Nebo také po večerce příliš mluvícího námořníka můžeme v plavkách samotinkého na chvíli odstavit k přístavu.
 
Je třeba říci, že poprava vlastní i cizí jest pro námořníky dobrodružstvím, které ke Sluneční zátoce patří a na které nakonec rádi vzpomínají. A známe námořníky, kterým se tak stýská po zostřené metodě popravy zvané "teplým bříškem do studené trávy", že si ji po letech připomínají alespoň saunováním.
Protipláž Nachází se skutečně proti pláži. Stačí přeplout Landu.
Pulec Námořník, který opravdu a vážně zlobí. Námořníkům říkáme, že kdo se stane pulcem, koleduje si o předčasný odjezd z tábora domů. Do kategorie pulců se námořník dostane, pokud za den nasbírá na bodovací kartičce pět a více trestných bodů. Pulec jest trest výjimečný a kapitán by měl ke cvaknutí pátého trestného bodu přistupovat jen v krajních situacích. Někteří plavčíci se snaží pulce získat právě proto, aby mohli předčasně opustit tábor a vrátit se domů. Často se jedná o děti z neúplných nebo rozvrácených rodin -  je třeba jednat velmi citlivě.
Rezervace Plochy, zejména trávníky, kam námořníci nemají šlapat. Někdy vyznačeny provázky. Zřizují se při velkém suchu či mohutných deštích k ochraně zelených ploch.
Rozsvěcení tábora Starý skoro rituál, spočívající v rozžehnutí svítidel a rozvěšení čísel ke všem vypínačům.
Řády Bronzový, stříbrný a zlatý
Řehtačka Nástroj pro signalizaci předbudíčku a večerního mytí námořníků, nyní také v exempláři velikosti trakaře, pojmenovaném Harley (vyrobil cpt. Sládek).
Říčky Soutok Skalice a Lomnice
Řídící středisko Neboli Houston. Ve školách takové místnosti říkají 'sborovna'.
Siréna Svolává nástup
Sluníčko Za dobrý skutek či chování může kapitán štípnout námořníkovi v jeho bodovací kartičce sluníčko -  poukaz na sladkost, kterou si námořník může vyzvednout po večeři u zadního vchodu do ošetřovny. Sladkosti vydává zdravotnice, která si při té příležitosti může okouknout čistotu, kondici a oblečení i těch námořníků, kteří běžně na ošetřovnu nechodí.
Služební kapitán Spí v ŘS osvětleném lampičkou. Děti, které mají v noci nějaký problém, si ho tam najdou.
Služební oddíl Každý den má některý z oddílů službu - kapitán s námořníky pečuje o chod tábora - noční hlídání, škrábání brambor, řehtání, gongování, vyvěšování vlajek ... je toho hodně
Štika Detektiv Štika vyvěsí každý den na svoji nástěnku záhady, kvizy, problémy. Námořníci mohou psát odpovědi na zakoupené papírky a strkat do bedny. Z bedny se na nástupu losují správné odpovědi, odměnou jsou sladkosti a drobnosti.
Táborové peníze Platidla v podobě bankovek. Grafická podoba koresponduje s celotáborovou hrou. Peníze námořníci získávají v bance na základě svého bodování. Penězi mohou platit vstup do táborového kina a divadla, zakoupit odpovědní papírky na Štiku, platit při táborové pouti, přikládat k žádosti o výmaz želvy.
Trubka Uspává a budí námořníky
Úklid Osoba starající se o čistotu na záchodech, v umývárnách … odpoledne se zpravidla promění ve vícekapitána. Šikovný „úklid“ má připravenu sadu kartiček typu „vyvézt popelnice“ či „zamést kadetskou kajutu“, které v součinnosti se služebním kapitánem přiděluje námořníkům služebního oddílu.
U-reaktor Uhelný kotel, vyhřívající vodu pro KVTV a v chladných dnech též umývárny a kajuty. Místo pro rychlé usušení obuvi. Pouze U-reaktor smí v SZ viditelně kouřit. Nikoho jiného by děti při kouření neměly přistihnout.
Uzlovačka 1 metr dlouhý kus prádelní šňůry
Vechtr, vechtrovka Vechtr obsluhoval závory a bydlel v domě u trati. Silničku k vechtrovi zoveme vechtrovka. Některé rozcvičky se odehrávají na vechtrovce.
Velká křižovatka V lese za tratí.
Velká podkova Nástupová louka kolem lodního můstku. Okolo tam ve starých chatičkách bydlívali plavčíci, nyní tam bydlí ve stanech kadeti.
Vícekapitán Praktikant, adept na kapitánskou funkci mladší 18 let.
Víťa Kapitán, proslulý v roli polednice.
Vlajky

žravka - jídlo (bílý trojúhelník se zeleným trojúhelníkem uvnitř) 
nástup u můstku (modrá vlajka s bílým křížem)
nástup u Žabího kamene
nástup do loděnice (černá vlajka s bílými okénky – film)
kapitanát (bílá vlajka s modrým H)
předpředvečerka (modrá vlajka s bílým měsícem)
úpalovka (modrá vlajka s oranžovým sluníčkem)
pláštěnkovka (bílá vlajka s kapkami)
chatičkovka (vlajka s chatičkou)
úklidovka (bílá vlajka)
komárovka - signalizuje útok komárů, námořníci si musí navléci dlouhé rukávy a nohávy

Volný kapitán Nemá přidělený oddíl, zaskakuje za nemocné či jinak vyřízené kapitány, též připravuje hry.
Vosí liga Neveřejná soutěž kapitánů - zvítězí ten, jehož oddíl získá nejvíce žihadel.
Zdravotnice Ošetřuje žihadla a jiné bodné rány, dělá mámu tátu plačtivým plavčíkům, vydává sluníčka, potají dává sladkosti na hezky uklizené postýlky. Kontroluje čistotu tábora včetně kuchyně. Může též mít svůj „zdravotnický“ program s dětmi. V případě extrémně chladného počasí může na pokyn admirála vydávat kapitánům lodní rum.
Žába Dospělý pulec. Někteří kapitáni zvoláním "dostaneš žábu" straší děti. Nesmysl.
Žabí kámen Význačný šutr ve velké podkově
Želva Námořník, který za špatné chování získá za den tři nebo čtyři trestné body. Kdo má želvu, nemůže jít do kina, divadla, nemůže dostat řád. Námořník může písemně pořádat admiralitu o výmaz želvy. Želva jest trest, ale pořád ještě není až tak vážný, na rozdíl od pulce.
Žralok Hodný námořník, který za den nasbírá na bodovací kartičce nejvýše dva trestné body.
 
Naposledy upravováno 12-IX-2005 .